FASADESKILT

 • Utfrest PVC

  Art.Nr: 008-001

  Ufreses i ønsket tykkelse mellon 1mm - 30mm. Kan lakkeres på front (hvite kanter) eller front + sidekanter i ønsket farge. Kan også folieres med farget vinylfolie. Oppgi ønsket PMS-fargekode.

 • Utfrest aluminium eller stål

  Art.Nr: 008-002

  Utfreses i ønsket tykkelse. Aluminiumbokstaver er vanligvis opptil t=5mm. Dersom det er ønskelig med tykkere bokstaver blir det da påsveiset en sarg (kant), som typisk er mellom 50 og 120mm dyp (se produktet "Fasadebokstaver med sarg").

 • Fasadebokstaver med sarg

  Art.Nr: 008-003

  Monteres frittstående på vegg, gjerne med innvendig belysning. Her får bokstavene påsveiset en sarg (kant), som typisk er mellom 50 og 120mm dyp. Husk at dess tykkere bokstavene er, dess vanskeligere er det å lese tekst/logo fra skrå synsvinkel. Inni bokstavene/logo kan innmonteres LED (lysdioder), for belysning bakover mot bakvegg. Bakveggen må være jevn og lys av farge (ikke speilblank).

 • Frittstående bokstaver med sarg

  Art.Nr: 009-001

  LED-belysning. Lavvoltsanlegg sikrer lave driftsutgifter på profilering med lys. Velg mellom negativ belysning (lys bakover på vegg) eller positiv belysning (lys ut gjennom logo). Ta kontakt for pristilbud.

 • Lyskasse

  Art.Nr: 009-002

  Lyskasse spesial. Klikk "mer info"... Lyskasse spesial. Lukket front med utfreste acrylbokstaver og spesiell lyssetting. Dette gir et langt finere uttrykk enn en standard lyskasse med vanlig hvit gjennomlysbar plastfront.

 • Neonskilt profil 4

  Art.Nr: 009-003

  Frittstående logo med kontur neonlys forover gjennom acrylfront.

 • Neonskilt profil 3

  Art.Nr: 009-004

  Neonbokstaver montert med avstand til vegg/bakgrunn, dermed skapes silhuett av bokstaver/logo mot den oplyste bakvegg.

 • LED-skilt / Fasadeskilt

  Art.Nr: 009-021

  Fasadeskilt m/spotbelysnig (HSD, øverst). LED-skilt med innvendig diodebelysning (Accenture, nederst). LED-dioder har ekstrem lang levetid, ca 100.000 timer. Ved fotocellestyring av lys (lyser kun i mørke) betyr det en levetid av lyskildene på bortimot 20 år!! Det er lønnsom økonomi om fasadeskiltet skal henge høyt opp på fasaden. Alternativet er å leie inn lift med få års mellomrom for å skifte d

 • LYSSKILT

  Art.Nr: 06