Vi bygger på bransjeerfaring siden 1911

Protector Skilt AS er en totalleverandør av alle typer skilt, dekor, reklame samt trafikk- og utemiljøprodukter.

Protector Skilt er et selskap i Protector Group AS. Vi har egen avdeling (Protector Supply) for distribusjon av spesialprodukter som Led-display, Band-It festemateriell, Signfix banneroppheng, Scritto skiltsystemer, Snap Display skiltsystemer, Tensabarrier avsperringsprodukter, Octanorm messe-/utstillingsprodukter m.m, som markedsføres gjennom forhandlere over deler av landet (flere forhandlere søkes!).

Protector Skilt AS bygger på mer enn 100 års erfaring innen skiltbransjen; fra tidligere Protector Skilt & Etikettfabrikk, stiftet i 1911. Protector Skilt AS har 17 medarbeidere. Protector Skilt AS sender eller monterer over hele landet.

Finansiell informasjon:

Protector Skilt AS har en aksjekapital på kr 2 milllioner. Omsetning per år er normalt mellom 15 - 18 mill kr eks mva. Budsjett omsetning for 2017 er ca kr 20 mill.

English summary

Protector Group AS is situated in Bergen on the western part of Norway. Protector Group AS has 2 divisions;
Protector Skilt (Signs) and Protector Supply (various products for on-/offshore industry).

Protector Skilt is a leading actor within the sign / visual communication business.
Protector Supply is a nationwide supplier/distributor of various goods from the world leading brand names such as Band-It Idex Co, Signfix Banner, Scritto Signsystems, Octanorm Exhibition Systems, Tensabarrier Guidingsystems, LED-display systems among others.

The business Protector Skilt AS was originally founded in 1911.

Financial details:
Protector Skilt AS is well founded financially, with a shareholder capital of NOK 2 million, which is approximately 250.000 Euro (or USD 400.000 or GBP 200.000).
For more information, please contact Managing Director Trond G. Waage.
(choose the heading top left "Kontakt" for emailaddress).

Telephone: +47 55 92 23 50

Business hours:
Monday - Friday 08.00 - 16.00 (GMT -1hr).


Salgsbetingelser

Velkommen til oss! Bestill gjerne på nettbutikken.
Dersom pris ikke er oppført, vil vi sende deg korrekt pris. Du kan da velge å sette ordren i kraft eller kansellere.

Kundeservice telefon 55 92 23 50.
Når du vil bestille, returnere en vare eller hvis du har spørsmål om frakt, garanti eller noe annet: ring våre selgere.
Vi har åpent mandag til fredag fra kl. 08.00 - 16.00.
Du kan også bestille via brev, faks, epost eller på nettbutikken døgnet rundt.

Generelt:
Når ikke annet er spesifisert i våre tilbud/anbud eller ordrebekreftelser gjelder nedenforstående betingelser.

Tilbud:
Tilbudet er gyldig i 30 dager fra tilbudets dato. Etter denne dato forbeholder vi oss rett til å frafalle tilbud, regulere priser eller avgi nye priser. Tilbudet er avgitt samlet og kan ikke uten egen avtale splittes eller delbestilles.

Avtaledokument:
Dersom ikke særskilt avtaledokument opprettes, anses vår ordrebekreftelse som bekreftelse av inngått avtale og bestemmelsene i dette dokument har gyldighet som kontraktsbestemmelser.

Salgspant:
Ihht pantelovens § 3-14 har Protector Skilt AS salgspant i leverte varer for kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger.

Priser og betaling: Alle priser er eks mva.
Tilbud er basert på sist kunngjorte indeks for tilbudsdato. Prisene reguleres i henhold til SSB's indeks 3A Total dersom ikke annet er avtalt. For valutaavhengige leveranser tas forbehold om valutaendringer inntil levering har funnet sted. Alle priser er oppgitt uten merverdiavgift dersom ikke annet er oppgitt. Arbeider det ikke finnes prisbærende poster for er ikke medtatt.

Alle priser er eksklusive frakt dersom annet ikke er nevnt. Emballasje inngår i pris. Er du ny kunde hos oss, foretar vi alltid en kredittvurdering. Forsinkelsesrente iflg gjeldende satser (12% p.a.). Eventuelle private kunder må i utgangspunktet betale på forskudd. Vi tilbyr ikke postoppkrav, eller betaling via kredittkort av noe slag. Dette fordi 99% av våre kunder er foretak, og dermed har kredittavtale. Vi har betalingsterminal som tar vanlige BankAxept-kort.

Faktura:
Betalingsbetingelser er 15 dager netto. Statlige og kommunale foretak innvilges 30 dagers kreditt-tid. For ordre lavere enn kr 500,- tilkommer faktureringsgebyr på kr 50,-. Dersom vi må utstede kreditnota og ny faktura pga at kunden har oppgitt feil informasjon e.a., påløper kr 100,- i kreditnota/fakturaomkostninger. Dersom feil ligger på vår side, belastes ikke dette gebyret.

Oppstartkostnad/Klisjekostnad:
For bestillinger av tilvirkingsvarer tilkommer minimum kr 200,- i oppstartstillegg, for trykktekniske produkter (4-farge trykk, etikettproduksjon etc) tilkommer kr 400,- i oppstartstillegg.

Leveringstider:
Det må skilles mellom tilvirkingsvarer og såkalte "Handelsvarer". Tilvirkingsvarer har minimum 1 ukes leveringstid (typisk 2 – 4 ukers leveringstid avhengig av kompleksitet, for større prosjekt kan leveringstid være opptil 6 – 8 uker eller mer).
Handelsvarer / Lagervarer som bestilles før kl. 11.00 sendes samme dag dersom mulig, eller dagen etter dersom lagervare. Leveringstiden (transporttiden) er 1-3 dager, avhengig av mottakersted. Bestillingsvarer leveres 1-5 uker etter ordrebekreftelse. Når det gjelder spesialproduksjon har vi som nevnt stort sett 2 - 3 ukers leveringstid, men for hasteordrer har vi en løsning. For spesialproduksjon som haster, dvs leveringstid under 5 virkedager tillegges forseringstillegg på 50% av varens verdi. Ekspress "på dagen" (innen 1 døgn) leveranser vil normalt tillegges 100% av varens verdi, men vi kan aldri garantere levering på så kort varsel.

Leveringsbetingelser:
Fritt vårt lager (FCA, eventuelt CIP etter avtale). Porto og frakt er selvkost + mva. Minimumsfrakt transportør er dog 80 kroner eks mva. Leveringsadresse = gateplan. Montering og bærehjelp kan kjøpes om så ønskes. Vennligst oppgi dette ved bestilling. Oppgi ALLTID korrekt faktura- og leveringsadresse ved bestilling.

Fraktfri leveranse:
Vil du spare fraktkostnader, gjør du klokt i å handle inn i stort. Vi betaler frakten når du kjøper "handelsvarer" for 15.000 kroner eller mer eks mva (pr ordre og leveringsadresse, gjelder for Fastlands-Norge). Enkelte produkt angir lavere beløpsgrense for fraktfri levering. Handelsvarer betyr ferdige produkter som ikke må spesialproduseres eller tilvirkes etter ordre. Alle produkter innenfor segmentet skilt og dekor faller utenom. Fraktbetingelser for forhandlere, ta kontakt.

Garanti:
Minst 1 års garanti gjelder for de aller fleste handelsvarer. Det finnes noen unntak, og disse angis. Garantien gjelder mot fremvisning av faktura eller kvittering. Garanti gjelder ikke ved kundens egen montasje av selvklebende produkter m.m.

Forsikring / Hvis varene blir skadet under transport:
Brukes vår fraktavtale ved levering, kan varene forsikres gjennom oss. Vi er da ansvarlig for risikoen for varene helt frem til din leveringsadresse. Skjer det en ulykke, må du notere transportskaden direkte på fraktseddelen og kontakte vår selger innen 7 dager. NSAB 2000 gjelder. Ring telefon 55 92 23 50. Brukes din fraktavtale, er du ansvarlig for risikoen og må selv forsikre varene.

Retur av varer:
Dersom det er feilleveranse eller feil på varene, sendes varene i retur ETTER avtale med vår selger, på VÅR fraktavtale. Vi dekker ikke returfrakt som ikke er forhåndsklarert.

Dersom det ikke er feil på varen, men du som kunde ikke ønsker varen likevel, kan du ETTER avtale med vår selger returnere varen for egen fraktkostnad. Retur av varer gjelder kun "handelsvarer/ferdigvarer", dvs varer som ikke er spesialprodusert eller spesielle varer som normalt ikke er i handel. Etter mottak og innkvittering av varen i ubeskadiget stand i originalemballasje, vil vi kreditere 90% av varens verdi (uten fraktkostnad). Dersom det er hensiktsmessig, kan vi besørge returtransport for kundens regning.

Tidsfrister for retur av varer:
Ved ordinær reklamasjon, ber vi deg som kunde melde fra til oss som selger innen 8 dager etter varemottak med beskrivelse av hva som er feil/mangler. Dersom det er ønske om retur av varer uten at det er feil på varene, kan dette gjøres innen 30 dager etter varemottak. Se forrige punkt for regler.

Reservasjoner: